Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

Suy niệm: Tình yêu Thánh Tâm Chúa Giêsu - MP3Tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu trong tháng sáu là một việc đạo đức nhằm kính thờ Trái Tim Chúa Giêsu, biểu hiệu cho Tình Yêu Thiên Chúa. Vì thế đối tượng chính của sự Tôn sùng là Tình yêu Thiên Chúa, một tình yêu được Chúa mặc khải trong Cựu ước, và thực hiện trong đời sống của Chúa Giêsu ở trần thế.
Việc này được đức Piô X (1914-1922) ra lệnh phải thi hành hàng năm:“Việc tôn thờ Trái Tim cực Thánh Chúa Giêsu là trường học hữu hiệu nhất về TÌNH YÊU THIÊN CHÚA. Bởi vì Tình Yêu vốn là nền tảng của Nước Trời, phải được xây dựng trong các Linh Hồn, các gia đình và các Quốc Gia”. (Pio X)
Nhạc:  GIÊSU - GIÊSUSuy niệm: VIỆC TÔN THỜ THÁNH TÂM
 Suy niệm: MÁU VÀ NƯỚC
 Suy niệm: TÌNH YÊU THIÊN CHÚA
 Suy niệm: ĐẤNG HỌ ĐÂM THÂU
 Suy niệm: TRÁI TIM MANG THƯƠNG TÍCH
Suy niệm: THÁNH GIÁ CỦA THÁNH TÂM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét